Автокран Демаг АЦ80/1 - 80 тона

Автокран Демаг АЦ80/1 -  80 тона

  • Дължина на стрелата от -10,9 метра до - 50 метра.
  • Механично удължение от 9,2 метра до 17.6 метра.
  • Максимално рагъната стрела от 67.6 метра.

Технически данни