Автокран Такраф ИФА АДК 125-3

Автокран Такраф ИФА АДК 125-3 - 13 тона.

  • Дължина на стрелата от - 8,5 метра до - 16 метра.
  • Механично удължение от 5 метра.
  • Максимално рагъната стрела от 21 метра.