Трансрпортни колички за превозване на товари

Трансрпортни колички за превозване на товари на малки разстояние до 30 тона.