Автокран Либхер ЛТМ 1045-3.1 - 45 тона

Автокран Либхер ЛТМ 1045-3.1 - 45 тона.

  • Дължина на стрелата от -10,3 метра до - 34 метра.
  • Механично удължение от 9,2 метра до 16 метра.
  • Максимално рагъната стрела от 50 метра.

Технически данни