Автокран Либхер ЛТМ 1060/2 - 60 тона

Автокран Либхер ЛТМ 1060/2 -  60 тона.

  • Дължина на стрелата от -10,9 метра до - 42 метра.
  • Механично удължение от 9,5 метра до 17 метра.
  • Максимално рагъната стрела от 59 метра.

Технически данни